Warning: file_put_contents(/home/upq7476/public_html/wp-admin/wplog.php) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /public_html/fundacjaidea.pl/wp-content/themes/square/inc/template-tags.php on line 1

Warning: file_put_contents(/home/upq7476/public_html/wp-admin/wplog.php) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /public_html/fundacjaidea.pl/wp-content/themes/square/inc/square-functions.php on line 1

Warning: file_put_contents(/home/upq7476/public_html/wp-admin/wplog.php) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /public_html/fundacjaidea.pl/wp-content/themes/square/inc/customizer.php on line 1

Warning: file_put_contents(/home/upq7476/public_html/wp-admin/wplog.php) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /public_html/fundacjaidea.pl/wp-content/themes/square/front-page.php on line 1

Warning: file_put_contents(/home/upq7476/public_html/wp-admin/wplog.php) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /public_html/fundacjaidea.pl/wp-content/themes/square/header.php on line 1
FUNDACJA IDEA – FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU POLSKI PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ IDEA
FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU POLSKI PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ IDEA
WITAJ NA NASZEJ STRONIE
MAMY IDEE DLA REGIONU
REALIZUJEMY PROJEKTY, WPIERAMY INICJATYWY, DORADZAMY
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ DLA NASZEGO REGIONU
TY TEŻ MASZ NA TO WPŁYW - ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

AKTUANOŚCI

OFERTA

AKTUANOŚCI

O FUNDACJI


Witamy na stronie Fundacji na rzecz Rozwoju Polski Północno-Wschodniej IDEA. FUNDACJA IDEA została powołana w celu prowadzenia działalności na rzecz rozwoju Polski Północno-Wschodniej i jej mieszkańców, wspierania i upowszechniania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju gospodarki opartej na wiedzy oraz budowania partnerstwa i dialogu na rzecz zrównoważonego rozwoju.


 

 

 

STATUT FUNDACJI

DZIAŁALNOŚĆ

OFERTA-1


Jednym z głównych celów statutowych FUNDACJI IDEA jest propagowanie zrównoważonego rozwoju dla regionu Polski Północno-Wschodniej. Pragniemy wpłynąć na poprawę jakości życia mieszkańców regionu, zarówno w sferze gospodarczej, jak i społecznej. Chcemy harmonijnie kształtować relacje pomiędzy gospodarczym wzrostem regionu, dbałością o środowisko naturalne oraz dobrobytem mieszkańców, poprzez wspieranie inicjatyw i kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich.

 


FUNDACJA IDEA prowadzi działalność na 3 polach:SPOŁECZEŃSTWO


Organizujemy i wspieramy wszelkie działania i inicjatywy, które przyczyniają się do aktywizacji mieszkańców naszego regionu. Chcemy promować i wspomagać rozwój wspólnot oraz społeczności lokalnych. Poprzez to przyczynić chcemy się do budowania społeczeństwa aktywnego, świadomego wartości miejsca, w którym żyjemy – świadomego jego zalet, ale także i problemów, którym wspólnie możemy się przeciwstawić. Wydarzenia, projekty, które organizujemy po pierwsze wzbogacają ofertę kulturalną i rekreacyjną regionu, po drugie poruszają kwestie istotne dla społeczeństwa, pokazują możliwości kooperacji na rzecz wspólnego dobra i wartość takich działań.


 

 


REGION


Mamy na celu wspieranie rozwoju regionu Polski Północno-Wschodniej w każdym wymiarze. Zarówno w dziedzinie ochrony dziedzictwa, krajobrazu kulturowego, rozwoju gospodarki, jak również kształtowania polityki regionu wobec mieszkańców, jak i państwa wobec regionu. Promujemy działania wspomagające rozwój gospodarczy, technologiczny, jak również te mające na celu nawiązanie współpracy pomiędzy organami państwa / regionu, a obywatelami. Szukamy nowych rozwiązań, innowacji, IDEI dla naszego regionu. Poza tym chcemy przygotować region, jak i mieszkańców do jak najlepszego funkcjonowania w ramach Unii Europejskiej.


 

 


EKOLOGIA


Największym skarbem Polski Północno-Wschodniej jest natura, która chcemy aktywnie chronić, poprzez budowanie świadomości ekologicznej, jak również działania, mające na celu bezpośrednią ochronę przyrody. Działalność nasza zawiera również promowanie nowych technologii i rozwiązań w celu zminimalizowania negatywnego wpływu przemysłu i człowieka na środowisko. W dziedzinie naszych zainteresowań umieszczamy także podejście człowieka do siebie samego i swojego zdrowia. Poprzez zachęcanie mieszkańców regionu do kontaktu z naturą, chcemy promować zdrowe nawyki spędzania czasu wolnego, oraz budować świadomość piękna, które nas otacza.


OFERTA

DZIAIALNOSC


Nasze działania obejmują doradztwo w zakresie możliwości uzyskania wsparcia dla przedsięwzięć ze środków UE, zarówno na etapie planowania, jak i późniejszej realizacji. Nasz kreatywny i dynamiczny zespół posiada doświadczenie w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej oraz krajowych. Wnioski aplikacyjne przygotowane przez naszych konsultantów uzyskują pozytywną ocenę formalną i merytoryczną.

 W zakresie świadczonych przez nas usług oferujemy:

 

– analizę potrzeb w zakresie możliwości pozyskania funduszy UE,
– pomoc przy kompletowaniu wymaganych dokumentów,
– opracowanie studiów wykonalności,
– sporządzanie niezbędnych analiz i eksperty związanych z planowanym projektem
– opracowanie raportów oddziaływania na środowisko
– przygotowanie wniosku aplikacyjnego o udzielenie dotacji,
– monitoring procesu oceny wniosku


Oferujemy także Państwu kompleksową pomoc w zakresie rozliczenia projektu współfinansowanego ze środków UE i krajowych.

 


Nasza oferta skierowana jest do przedsiębiorców, samorządów lokalnych oraz instytucji niepublicznych realizujących zadania publiczne.

 


Zapraszamy do współpracy!

AKTUANOŚCI


Zapraszamy do zapoznania się z projektami zrealizowanymi przez FUNDACJĘ IDEA. Miniaturki projektów prowadzą do opisu projektu i galerii.


DSC_0861

 

EKO SPŁYW – FOTORELACJA

/ zrealizowane projekty DSC_0898

 

EKO SPŁYW – ZAPROSZENIE

/ zrealizowane projekty MIKOŁAJKI U KOJRYSA

 

MIKOŁAJKI U KOJRYSA

/ zrealizowane projekty

KONTAKT

EMAIL


idea@fundacjaidea.pl

 


TELEFON


535-977-676

 


FACEBOOK


fb-icon-48x48

FORMULARZ KONTAKTOWY


Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości