OFERTA-1


Jednym z głównych celów statutowych FUNDACJI IDEA jest propagowanie zrównoważonego rozwoju dla regionu Polski Północno-Wschodniej. Pragniemy wpłynąć na poprawę jakości życia mieszkańców regionu, zarówno w sferze gospodarczej, jak i społecznej. Chcemy harmonijnie kształtować relacje pomiędzy gospodarczym wzrostem regionu, dbałością o środowisko naturalne oraz dobrobytem mieszkańców, poprzez wspieranie inicjatyw i kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich.


FUNDACJA IDEA prowadzi działalność na 3 polach:SPOŁECZEŃSTWO


Organizujemy i wspieramy wszelkie działania i inicjatywy, które przyczyniają się do aktywizacji mieszkańców naszego regionu. Chcemy promować i wspomagać rozwój wspólnot oraz społeczności lokalnych. Poprzez to przyczynić chcemy się do budowania społeczeństwa aktywnego, świadomego wartości miejsca, w którym żyjemy - świadomego jego zalet, ale także i problemów, którym wspólnie możemy się przeciwstawić. Wydarzenia, projekty, które organizujemy po pierwsze wzbogacają ofertę kulturalną i rekreacyjną regionu, po drugie poruszają kwestie istotne dla społeczeństwa, pokazują możliwości kooperacji na rzecz wspólnego dobra i wartość takich działań.


 


REGION


Mamy na celu wspieranie rozwoju regionu Polski Północno-Wschodniej w każdym wymiarze. Zarówno w dziedzinie ochrony dziedzictwa, krajobrazu kulturowego, rozwoju gospodarki, jak również kształtowania polityki regionu wobec mieszkańców, jak i państwa wobec regionu. Promujemy działania wspomagające rozwój gospodarczy, technologiczny, jak również te mające na celu nawiązanie współpracy pomiędzy organami państwa / regionu, a obywatelami. Szukamy nowych rozwiązań, innowacji, IDEI dla naszego regionu. Poza tym chcemy przygotować region, jak i mieszkańców do jak najlepszego funkcjonowania w ramach Unii Europejskiej.


 


EKOLOGIA


Największym skarbem Polski Północno-Wschodniej jest natura, która chcemy aktywnie chronić, poprzez budowanie świadomości ekologicznej, jak również działania, mające na celu bezpośrednią ochronę przyrody. Działalność nasza zawiera również promowanie nowych technologii i rozwiązań w celu zminimalizowania negatywnego wpływu przemysłu i człowieka na środowisko. W dziedzinie naszych zainteresowań umieszczamy także podejście człowieka do siebie samego i swojego zdrowia. Poprzez zachęcanie mieszkańców regionu do kontaktu z naturą, chcemy promować zdrowe nawyki spędzania czasu wolnego, oraz budować świadomość piękna, które nas otacza.